Služby

Nabízíme pomoc při řešení problémů v oblasti vodohospodářských děl, zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Zajistíme zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost i vlastní realizaci stavebních prací.

Provádíme:

 • výstavbu vodovodních řadů a vodovodních přípojek
 • výstavbu vodoměrných a armaturních šachet, vodojemů, čerpacích stanic
 • výstavbu kanalizačních řadů včetně přípojek
 • výstavbu čistíren odpadních vod a domovních ČOV
 • zemní práce, demolice, likvidace skládek
 • úpravu vodních toků
 • rekonstrukce vozovek, zpevněné plochy
 • rekonstrukce chodníků - dlažby
 • navrtávky kanalizačních stok a vodovodních řadů
 • bezvýkopové rekonstrukce vodovodních řadů a stok
 • svařování PF trub el. tvarovkami DN 75 - 315
 • sanace kanalizačních šachet a jímek

Některé námi realizované zakázky jsou podrobněji popsané v sekci Realizace.

Výkopy před hotelem Pupp Výstavba kanalizace - ukázka

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.