Realizace vodohospodářských staveb

Jsme zaměřeni na realizaci vodohospodářských staveb, zejména na výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů, ČOV a staveb s tím souvisejících.

Dlouholeté zkušenosti

Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků v těchto oborech i dostatečné vybavení dopravními a mechanizačními prostředky dávají záruku dobré kvality.

Komplexní zpracování

Zajistíme zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost i vlastní realizaci stavebních prací.

Kde se nacházíme

Sídlíme ve Staré Roli, v Karlových Varech.
Vančurova 634/5, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

Kontaktujte nás

Ing. Egon Kunzmann, ředitel 602 944 488 | vsf.kunzmann@seznam.cz Josef Kůs, stavbyvedoucí 602 650 370 | vsf.kus@seznam.cz