O firmě

Naše firma byla založena 1. července 1991 privatizací stavebně montážního provozu VaK Karlovy Vary. Zpočátku pracovala jako sdružení fyzických osob pod názvem Fanta a spol. – vodohospodářská stavební firma. Od roku 1998 je tato společnost registrována v obchodním rejstříku pod nynějším názvem VSF Fanta spol. s r. o.

Program naší společnosti je zaměřen na realizaci vodohospodářských staveb, zejména na výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů, ČOV a staveb s tím souvisejících.

Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky - Tesco Karlovy Vary Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky - Tesco Karlovy Vary

Firma provádí výstavbu a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek, výstavbu domovních ČOV, čerpacích stanic, řezání živičných povrchů včetně oprav chodníků, komunikací, zpevněné plochy včetně zámkových dlažeb, výstavbu ostatních inženýrských sítí, například plynovodů, elektrorozvodů apod.

Potřebné materiály a suroviny zabudovávané na jednotlivých stavbách nakupujeme u výrobců nebo u autorizovaných prodejců s potřebnými osvědčeními či atesty.

Naše společnost vlastní dostatečné množství dopravně mechanizačních prostředků, takže není závislá na subdodavatelích.

Výkopy před hotelem Pupp Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky - Tesco Karlovy Vary

Dobré zázemí naší firmy umožňuje zabezpečení základních oprav dopravních a mechanizačních prostředků. Jednotlivá pracoviště jsou i dostatečně vybavená drobnou mechanizací a speciálními prostředky potřebnými pro naši činnost.

V roce 2004 společnost zavedla a uplatňuje systém managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 s působností pro realizaci inženýrských staveb (certifikát). Na všechny zakázky je vypracován kontrolní a zkušební plán, podle kterého jsou prováděny veškeré kontrolní a zkušební činnosti.

Firma má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny UNIQA pojišťovna, a.s. - odpovědnost za škodu ve výši 5 miliónů korun dle hodnoty realizovaných staveb je tato výše obměňována.
Obchodní obrat společnosti se pohybuje v průměru okolo 20 miliónů korun.

Organizační schéma společnosti (pdf, 252 kB)