Realizace - Vejprty

Kanalizační výtlak ve Vejprtech

Při výstavbě kanalizačního výtlaku ve Vejprtech byla částečně použita metoda horizontálně řízeného podvrtu v roce 2018.

Stavba obsahovala výstavbu 2 ks čerpacích stanic odpadních vod, gravitační stoky KT D 250 v dl. 52,8 m, 2 ks odlehčovacích šachet  novou trasu kanalizačního výtlaku PE 100 TS DN 75 v dl. 925 m. Vybudováním díla bylo podchyceno napojení odpadních vod v Moskevské ulici přečerpáváním na ČOV Vejprty.

Z důvodu složitých geologických podmínek byla však bezvýkopová technologie omezena na rozsah 625 m a zbývajících 300 m bylo nutno provést klasicky otevřeným výkopem. Na trase výtlačného je umístěno několik objektů pro umožnění následného provozování řadu a jeho údržby. Jedná se o objekty šachet s automatickým odvzdušňovacím ventilem. Při realizaci výtlačného řadu došlo také k montáži proplachovací soupravy odpadních vod kat. č. D810, která dnes plně nahrazuje dříve projektanty navrhované odkalovací šachty.

Součástí dodávky byly povrchové úpravy okolo čerpacích stanic ze zámkové dlažby a uvedení asfaltových povrchů komunikací do původního stavu.

Realizace stavby probíhala od května do listopadu 2018.

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.