Realizace – Kanalizace v obci Štědrá

Výstavba kanalizace v obci Štědrá byla realizována v období 5-11/2019

Naše firma realizovala v roce 2019 na základě výběrového řízení výstavbu dílčí části gravitační kanalizace v obci Štědrá. Tato nově vybudovaná kanalizace umožnila provozovateli napojit v obci některé významné objekty na čistírnu. Součástí dodávky byly i úpravy ploch místní a krajské komunikace.

Bylo vybudováno celkem 357 m stoky z toho z kameniny DN 250 – dl. 200 m a kameniny DN 200- dl. 157 m. Na stavbě došlo při realizaci v místech nově budované trasy stoky, která byla prováděna klasicky otevřeným výkopem, ke křížení se silničním propustkem krajské komunikace a štolou, která nebyla vyznačena v projektové dokumentaci a došlo k jejímu objevení až při výkopových pracích. Toto historicky zajímavé dílo vybudované našimi předky bylo podrobeno archeologickému průzkumu a následně po dohodě s obcí a investorem došlo také ke zřízení odvodnění prostor. Dále byl zhotoven bezpečný vstup do štoly.

Z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řadem v trase stoky bylo nutno ve spolupráci s vodovodním střediskem Toužim vybudovat přeložku vodovodního řadu suchovodem, který po dobu výkopových prací pro kanalizaci zajištoval plynulou dodávku vody. V průběhu výkopových prací pro stoku bylo po jejím zasypání a zhutnění ukládáno na lavičku nové vodovodní potrubí z PE DN 90 a PE DN 63 v celkové délce 200m. Na nové potrubí po jeho zprovoznění byly následně pracovníky Vodakvy přepojeny zásobované objekty.

Při realizaci stavby bylo nutno nasadit těžkou a lehkou mechanizaci zejména hydraulické bourací kladiva a kompresor z důvodu četného výskytu skály, která dosahovala v některých úsecích téměř celého profilu výkopu.

Na trase byly zhotoveny betonové šachty z prefabrikovaných dílců a vysazeny odbočky pro jednotlivé nemovitosti. Mimo této dodávky bylo provedeno pro jiné investory napojení celkem 8 kanalizačních přípojek tzv. na klíč a z toho se jednalo o jednu tlakovou přípojku.

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.