Realizace – Výstavba kanalizace v obci Lesov - Sadov

Výstavba kanalizace v obci Lesov - Sadov byla realizována v období 9/2021-5/2022

Naše firma prováděla v období září 2021 až květen 2022 na základě výběrového řízení výstavbu dílčí části dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v obci Lesov. Tato nově vybudovaná kanalizace umožnila provozovateli odstranit závady na kanalizaci, která byla kapacitně nevyhovující v období zvýšených srážek. Součástí dodávky byla i výstavba nové místní komunikace včetně nových povrchů vozovky a nových parkovacích stání a dále zrušení nepoužívaného septiku pro obec Sadov.

Bylo vybudováno celkem 425 m stoky z toho z kameniny DN 250 – dl. 91 m a PP DN 400- dl. 334 m a 173 m vodovodního řadu PE DN 90. Stávající přípojky byly přepojené do nově budované kanalizace a na nový vodovodní řad.

Na trase byly zhotoveny betonové šachty z prefabrikovaných dílců a přepojeny odbočky pro jednotlivé nemovitosti. Mimo této dodávky bylo provedeno pro soukromé investory napojení celkem 6 vodovodních přípojek tzv. na klíč .

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.