Realizace - Pšov-Zbraslav

Vodovodní řad Pšov - Zbraslav

Výstavba vodovodního řadu Pšov - Zbraslav byla realizována v roce 2018 metodou řízeného podvrtu a pluhování.

Naše firma realizovala v roce 2018 na základě výběrového řízení výstavbu vodovodního řadu mezi obcemi Pšov a Zbraslav. Nově vybudovaný řad umožnil provozovateli změnit stávající systém zásobování a rozšířit skupinový vodovod Žlutice.

Součástí dodávky byly i stavebně montážní práce na vodojemu Pšov. Byl vybudován vodovodní řad z PE RC 100 DN 90 mm o celkové délce 3227 m. Z důvodu urychlení a zefektivnění byla realizace trasy prováděna metodou pluhování a horizontálního řízeného vrtání v místech křížení s komunikacemi a vodním tokem. Došlo k minimalizaci zemních prací, zrychlení výstavby a minimálnímu poškození stávající komunikace, podél níž byl řad veden.

Na trase byly osazeny odkalovací armatury a vzdušníky a v místě napojení v obci Zbraslav vodoměrná šachta, což byla dodávka provozu Toužim Vodakva a. s.

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.