Realizace - Potůčky

Výměna armatur v obci Potůčky - realizovaná v červnu a červenci 2020

V roce 2020 byla v obci Potůčky provedena plánovaná výměna sekčních šoupátek a domovních uzávěrů pro nemovitosti z důvodů následné opravy komunikace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že budou použity samonivelační poklopy šoupat i přípojek. Vodovodní řady byly kompletně vyměněny v obci v devadesátých letech včetně armatur. Kvalita těchto šoupat však již neumožnila provozovateli po této době uzavření jednotlivých úseků a bylo nutno uzavírat větší části.

V obci, kde je pohraniční přechod do Saska a sousedí s městem Johanngeorgenstadt se nachází celá řada restaurací, obchodů a velká tržnice, které odstávky vody omezovaly. Dokončením celé výměny bylo dosaženo bezproblémové manipulace při uzavírání jednotlivých vodovodních úseků obce.

Celá akce byla rozdělena do osmi etap, které probíhaly v týdenních cyklech, kdy bylo nutné vždy s předstihem zajistit výkopy armatur , následně objednat potřebný materiál na montáže, který musel být dodán v termínu . Následně byly provedeny montáže a dokončeny zásypy jam. První etapa byla časově nejnáročnější , neboť zahrnovala rozdělení obce na 3 šoupatové sekce, které bylo nutné vyměnit najednou. Také odstávka byla nejdelší od 8.00 do 18.00 hod.

Další etapy už byly pouze po úsecích , které obsahovaly po cca.6 přípojkách s výměnou stávajících navrtávacích pasů , šoupátek přípojek s jejich přepojením na stávající potrubí.

Realizace akce probíhala od června do poloviny července 2020. Investorem akce byla obec Potůčky. Veškerý materiál dodávala firma HAWLE ARMATURY s.r.o. Poděkování všem zúčastněným na této akci.

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.