Realizace - Mariánské Lázně

Přeložka vodovodního řadu v Mariánských Lázních

Naše firma VSF Fanta spol. s r. o. dokončila a předala začátkem září 2017 přeložku vodovodního řadu DN 500 dl.72 m v Mariánských Lázních, okres Cheb. Jednalo se o projekt zahraničního investora, který v rámci přístavby nové budovy vedle původního hotelu byl nucen provést přeložku hlavního přiváděcího řadu LT DN 500, který vedl přes staveniště. Stavba se nacházela v Lesní ulici, směrem na Kladskou ve značně svahovitém terénu, který byl v dobách největší slávy těchto západočeských lázní velice pěkně upraven terasami a lavičkami a sloužil k procházkám lázeňských hostů. Bohužel některým návštěvníkům se to tak líbilo, že si zkracovali neustále cestu přes staveniště.

Stavba byla náročná na provádění zemních prací, kde bylo nutno křížit stávající inženýrské sítě. Výkopové práce prováděla dodavatelská firma a naše společnost prováděla montážní práce. Vlastní realizace byla náročná na spolupráci s provozovatelem CHEVAK, který musel zajistit odstávku, vypuštění a napuštění celého přivaděče, který také zásoboval několik hotelů, kde bylo nutno zajistit po dobu odstávky nouzové zásobování. Dotčený řad je hlavní přívodní řad do města z úpravny vody do hlavního zásobovacího vodojemu. Zdrojem vody je přehrada ve správě Povodí Ohře. Součástí přeložky bylo i přepojení odbočného řadu LT DN 250.

Jako při každé stavbě jsme byli nuceni řešit během realizace několik problémů. Zejména došlo oproti původnímu projektu z důvodu jiné skutečné trasy k úpravě původně navržených tvarovek pro změnu směru a dimenze potrubí, která byla v horním úseku k našemu překvapení postavena z litiny DN 400. Investor musel řešit i kácení vzrostlého stromu, který ohrožoval bezpečnost provádění.

Původní technické řešení obsahovalo armaturní šachtu, která však nebyla realizována a byly použity podle technických standardů provozovatele armatury AVK v průměrech DN 500 a DN 250 se zemními soupravami. Tyto armatury byly zvoleny na základě provozních zkušeností pro jejich spolehlivost a funkčnost.

Realizace stavby probíhala od května do srpna 2017. Vlastní přepojení muselo probíhat po celkové tlakové zkoušce a proplachu potrubí podle požadavku CHEVAK v nočních hodinách, kdy se pracovalo ve dvou skupinách. Bohužel počasí nám vůbec nepřálo, protože došlo během noci k přívalovému dešti.

Přesto, že vše nešlo úplně hladce a bez komplikací, práce byly dokončeny za dvanáct hodin a nedošlo k výpadku vodojemu.

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.